Skip to main content
Hier bouwt BINX aan uw onderwijs en zorg

IEKC Lichtenvoorde

Het nieuwe Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) in Lichtenvoorde bied ruimte voor 5 verschillende gebruikers. De huidige Ludgerusschool aan de varsseveldseweg maakt plaats voor het IEKC. Wethouder Karel Bonsen is blij dat de schop nu in de grond gaat: “Het is mooi dat een lokaal bedrijf als beste uit de bus kwam om de school te bouwen. De betrokkenheid van alle partijen die meewerken aan het IEKC is erg groot. We zetten hier samen wat moois neer.”

BINX is verheugd met de opgave om het IEKC te mogen ontwerpen, realiseren en onderhouden. Door deze onderdelen bij één partij onder te brengen, kunnen bewuste keuzes worden gemaakt over de hele levensduur van het gebouw. “Extra uitdaging is de nadruk die is gelegd op flexibiliteit en energiezuinigheid, om het gebouw zo toekomstbestendig mogelijk te maken.

Zien wij iets over het hoofd?

Nieuws

door Remco
12 februari 2020

Opname omliggende panden (belendingen)

Op maandag en dinsdag, 9 en 10 maart wordt een bouwkundige nulmeting van de omliggende panden gemaakt.

Met een bouwkundige nulmeting wordt de bouwtechnische staat van een pand vastgelegd. Dit gebeurd aan de omliggende panden zoals op de afbeelding weergegeven in het ‘rood’, en een buitenopname op het aangegeven ‘groene’ gedeelte. Een belending is een aangrenzend huis of perceel. Alle relevante bouwgebreken en risicofactoren die bekend zijn voorafgaande aan de nieuwbouw worden nauwkeurig geïnspecteerd en digitaal vastgelegd. Bewoners hebben een brief ontvangen waarin de werkzaamheden uitgelegd wordt. Daarnaast is inmiddels een afspraak gepland in deze twee dagen.

Heeft u onlangs geen brief ontvangen, en woont u in een van de ‘rood’ gearceerde panden?
Laat dit weten via het ‘zien wij iets over het hoofd?’ formulier op deze website.

door Bart
29 januari 2020

Nieuwbouw Integraal Educatief Kind Centrum van start

Nieuwbouw Integraal Educatief Kind Centrum van start
Bouw gegund aan Binx Smartility. Provincie draagt € 500.000,- bij.

Het nieuwe Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) in Lichtenvoorde wordt gebouwd door Binx Smartility uit Groenlo. Op dit moment wordt de huidige Ludgerusschool gesloopt om plaats te maken voor het IEKC. Wethouder Karel Bonsen is blij dat de schop nu in de grond gaat: “Het is mooi dat een lokaal bedrijf als beste uit de bus kwam om de school te bouwen. De betrokkenheid van alle partijen die meewerken aan het IEKC is erg groot. We zetten hier samen wat moois neer.”

Wethouder Bonsen benadrukt het belang van een IEKC voor Oost Gelre. “Het is veel meer dan een aantal scholen in één gebouw. Regulier én speciaal onderwijs komen er samen. Het is belangrijk dat we ook in de toekomst speciaal onderwijs in de Oost-Achterhoek kunnen aanbieden. Daarnaast vervult het IEKC een belangrijke regionale functie in de opleiding van leraren in het kader van passend onderwijs.”
Vijf organisaties komen samen in het IEKC: Bijeen (de gefuseerde St. Jozefschool en Pastoor van Arsschool), de St. Ludgerusschool, de Hamalandschool (Onderwijsspecialisten), Sotog( stichting speciaal onderwijs Twente en Oost Gelderland), stichting de Achthoek (peuterspeelzaal) en Zozijn (orthopedagogisch kindcentrum).

Unieke plek
Will van der Zanden, kwartiermaker IEKC namens de samenwerkende partijen, onderschrijft het belang van een IEKC: “Door de samenwerking van regulier en speciaal (basis)onderwijs met kinderopvang, (jeugd)zorg en het ondersteuningsteam van de gemeente, ontstaat een unieke plek in de gemeente en regio, waar alle disciplines onder één dak samenkomen. De nabijheid van al deze disciplines en de expertise maakt dat kinderen optimaal profiteren en dat er een unieke stage- en opleidingsplek ontstaat. Het is ook mooi dat de buurt heel nadrukkelijk heeft meegedacht in het ontwerp van het gebouw en het inrichten van de buitenruimte. Zo voelt het als een gebouw van ons allemaal.”

Steengoed benutten
De gemeente heeft bij het uitwerken van de plannen een beroep gedaan op het programma ‘SteenGoed Benutten’ van de provincie Gelderland. Wethouder Bonsen: “Het is bedoeld voor de aanpak van leegstand of dreigende leegstand op beeldbepalende locaties in Gelderland. Het is mooi dat de provincie dit project op waarde heeft geschat en daarvoor € 500.000,- beschikbaar heeft gesteld. Dit geld gebruiken we om de buitenruimte en de verkeerskundige maatregelen te financieren.”

Binx Smartility
Het Achterhoeks bedrijf BINX is verheugd met de opgave om het IEKC te mogen ontwerpen, realiseren en onderhouden. Door deze onderdelen bij één partij onder te brengen, kunnen bewuste keuzes worden gemaakt over de hele levensduur van het gebouw. “Extra uitdaging is de nadruk die is gelegd op flexibiliteit en energiezuinigheid, om het gebouw zo toekomstbestendig mogelijk te maken. Naar verwachting zal medio 2021 de stichting in het gebouw treden.”

Einde persbericht
Met vragen kunt u contact opnemen met Brandt Keegstra, afdeling communicatie gemeente Oost Gelre, via de mail naar b.keegstra@oostgelre.nl of telefonisch via 0544-393552.

Route naar de bouwplaats

Be Save Be Smart


Klik hieronder voor meer informatie

9 Tips om de weg te delen met vrachtwagens

Bouwplaats indicator - Bij aanvang start bouw volgt binnenkort meer informatie over de intensiteit.

 • 1 Heel weinig
 • 2 Weinig
 • 3 Gemiddeld
 • 4 Veel
 • 5 Heel veel
 • blauw Bouwplaatspersoneel
 • oranje Transportbewegingen
 • groen Geluid
 • 1 Heel weinig
 • 2 Weinig
 • 3 Gemiddeld
 • 4 Veel
 • 5 Heel veel
 • blauw Bouwplaatspersoneel
 • oranje Transportbewegingen
 • groen Geluid

Planning

 • Start sloop derden

  december 2019
 • Start bouw

 • Aanvaarding van het werk

https://www.nieuwbouw-iekc.nl/wp-content/uploads/2019/09/IEKC_Lichtenvoorde_BINX_Impressie.jpg

Live stream nieuwbouw IEKC Lichtenvoorde

Binnenkort kunt u live meekijken.

Projectteam IEKC Lichtenvoorde

Instagram | Plaats je foto onder #iekclichtenvoorde en wie weet staat je foto binnenkort hier?